top of page

Ochrana osobních údajů

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním formuláře, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT ve formulářích na naši webové prezentaci potvrzujete, že vám byly sděleny zákonem stanovené informace. Potvrzujete tím, že jste se seznámili s našimi podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. V případě, že s nimi nesouhlasíte, doporučujeme nás kontaktovat telefonicky. 

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst.2 OZ

 

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt/službu, je mojí zákonnou povinností informovat Vás o pravidlech mého obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

___________________

Naše kontaktní adresa

 

H. A. S. spol. s r.o, tel.

+420 597 303 000

E-mail: has@has-cs.cz

IČ: 47682281

DIČ: CZ47682281

Datová schránka: dp89eyx

 

se sídlem Svazarmovská 317, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,

zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Frýdku-Místku a kontaktovat mě můžete:​

___________________

Ochrana osobních údajů

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Společnost H. A. S. spol. s r.o. se sídlem Svazarmovská 317, 738 01 Frýdek-Místek, je správcem  i zpracovatelem některých osobních údajů. Veškeré tyto údaje jsou ve společnosti náležitě chráněny před zneužitím a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR. Společnost nemá ze zákona jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů a sděluje, že ve věcech osobních údajů je nutno se obracet na společnost výhradně písemně na adresu společnosti.

 

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Prohlašuji

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy, že: 

 • zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

___________________

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy, vaše osobní údaje v rozsahu:
  e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, členské sekce zasílání online kurzu, atd.).

 • vedení účetnictví:
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing - zasílání newsletterů:
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu, než se sami odhlásíte.

  ​Pokud nejste našim zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu, než se sami odhlásíte. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu:
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu než se sami odhlásíte. 

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy:
  Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

___________________

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

 

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

___________________

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako byly naše vlastní. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 


Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši pověření zaměstnanci, případné partnerské společnosti, a to pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami. Využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my samotní a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • Wix creator - aplikace pro vytváření webu

 • Facebook - FB pixel

 • Google - Google Analytics a Adwords

 • Seznam - Sklik

 • Ekonomické oddělení (účetnictví)

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Tím se zavazujeme klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe samotní,.

___________________

Předávání dat mimo evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

___________________

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • Máte právo na informace, které je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme minimálně ve lhůtě 14 dní, jaké osobní údaje zpracováváme a proč.​

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.​

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě a to minimálně do 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli  případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li našim zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

___________________

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naší případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 • Facebook Wantoo Design
bottom of page