header

Preventivní opatření proti šíření koronaviru

Napsáno: 02.03.2020

Autor: Jiří Šťotka

Zdroj: www.has-cs.cz

Milé kolegyně, milí kolegové, určitě mnozí z Vás sledují zprávy v médiích o rostoucím počtu evropských zemí, které hlásí případy nákazy koronavirem (COVID-19). Vaše zdraví je pro nás nejvyšší prioritou, situaci pečlivě sledujeme a řídíme se doporučením ze strany Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a národních ministerstev zdravotnictví.

img

     Připomeňme si základní opatření určená ke snížení rizika nákazy, abychom případné zhoršení situace úspěšně zvládli:

  • Umývejte si pravidelně ruce a využívejte jednorázové ubrousky.
  • Při posouzení svého zdravotního stavu buďte zodpovědní. Pokud se necítíte dobře, minimalizujte riziko přenosu nemoci na své kolegy, neúčastněte se osobně meetingů a neprodleně kontaktujte svého lékaře.  
  • Pokud se domníváte, že se u Vás projevují příznaky onemocnění koronavirem (dušnost, kašel, vysoké teploty), byli jste v kontaktu s osobou, u níž se potvrdila infekce, nebo jste pobývali v oblasti, kde je vysoké nebezpečí nákazy, postupuje prosím podle aktuálního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a konzultujte vše se svým lékařem. Informujte také svého přímého nadřízeného.

Sledujte aktuální informace 

     Důležité informace o prevenci a také nejnovější informace o situaci v České republice naleznete mj.na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Informace o prevenci jsou uvedené také na stránkách Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Světové zdravotnické organizace.  

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html


Cesty do zahraničí

     Nepodnikejte soukromé cesty do zemí a regionů s vysokým rizikem infekce.  Po návratu z těchto zemí je striktně nařízeno kontaktovat lékaře nebo hygienickou stanici a dodržet 14denní domácí karanténu. Toto nařízení platí i tehdy, když nepociťujete žádné příznaky nemoci !

     Služební cesty pro řidiče nákladní dopravy budou omezeny na minimum. Pokud by k takové služební cestě přesto došlo, musí být řidiči povinně vybaveni a používat respirátory třídy FFP2 nebo FFP3, maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem v Italské republice a měli vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelné očistě rukou.

Dodatečné informace

      Koronavirus se přenáší z osoby na osobu. O přenosu koronaviru prostřednictvím potravin nebyly zaznamenány žádné zprávy a neexistuje důkaz, že by potraviny dovážené v rámci Evropské unie nebo potraviny dovážené z Číny do Evropské unie v souladu s platnými veterinárními a zdravotními předpisy představovaly zdravotní riziko.

Další aktuality